Shiratori Reiko de Gozaimasu!

Shiratori Reiko de Gozaimasu! | 白鳥麗子でございます! (1993)

Genre: Romantic comedy

Episodes: 5 (1st season) + 6 (2nd season) + Movie

Broadcast period: 1993-Jan-14 to 1993-Feb-11, 1993-Oct-16 to 1993-Nov-13

Cast: Matsuyuki Yasuko, Hagiwara Masato, Matsuoka Shunsuke, Tanaka Ritsuko

This drama is based on a manga with the same title. 2 seasons and a movie.

More info


Download