Yanusu no Kagami

Yanusu no Kagami | ヤヌスの鏡 1985

Title in English: Janus's Mirror

Genre: Action, drama

Episodes: 18

Broadcast period: 04 Dec, 1985 - 06 Apr, 1986

Cast: Sugiura Miyuki, Takeuchi Riki, Yamashita Shinji

More info


Download