Soul Red: Matsuda Yusaku

Soul Red Yusaku Matsuda

Title: SOUL RED 松田優作 / SOUL RED Matsuda Yusaku

Genre: documentary

Release Date: November 6, 2009

Director: Osamu Minorikawa

Actors: Yusaku Matsuda, Tadanobu Asano, Andy Garcia, Teruyuki Kagawa, Kankuro Kudo, Ryuhei Matsuda, Shota Matsuda, Jo Odagiri, etc.

Documentary on the life of actor Yusaku Matsuda.

BUYDownload