Slow na Boogie ni Shitekure

Slow na Boogie ni Shitekure | スローなブギにしてくれ 1981

Title: Slow na Boogie ni Shitekure | Play it, Boogie-Woogie | スローなブギにしてくれ

Genre: drama

Release Date: 7 April 1981

Director: Toshiya Fujita

Cast: Asano Atsuko, Masato Furuoya, Tsutomu Yamazaki, Hiroko Asano

Video: DVD-rip

Based on the novel by Yoshio Kataoka

BUY


Download