Shizuka naru Don

Shizuka naru Don | 静かなるドン 1994

Title in English: The Quiet Don | Yakuza Side Story

Genre: comedy

Episodes: 19

Broadcast period: from 1994-Oct-21 to 1995-Mar-17

Cast: Nakayama Hideyuki, Ishida Yuriko, Nogiwa Yoko, Kaga Takeshi, Ato Kai

Live-action of the manga by the same title.

More info

BUY Shizukanaru Don


Download