Shishi no Jidai

Shishi no Jidai 1980

Title in English: The Lion Era

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 51

Broadcast period: from 1980-Jan-06 to 1980-Dec-21

Cast: Sugawara Bunta, Kato Go, Tsuruta Koji, Ohara Reiko, Matsuda Miyuki

Video: DVDrip, 640x480, avi

The 18th NHK Taiga Drama

More info / 日本語

BUY Shishi no Jidai DVD


Download