Shirojishi Kamen

白獅子仮面 / Shirojishi Kamen 1973

Title: 白獅子仮面 / Shirojishi Kamen / White Lion Mask

Genre: tokusatsu

Episodes: 13

Broadcast period: from 1973-Apr-4 to 1973-Jun-27

Video: DVD-ripDownload