Shiritsu Tantei Hama Mike

The Private Detective Mike Hama

Title: 私立探偵濱マイク, Shiritsu Tantei Hama Mike, The Private Detective Mike

Genre: Detective

Episodes: 12

Broadcast period: 2002-Jul-01 to 2002-Sep-16

Cast: Nagase Masatoshi, Nakashima Mika, Suzuki Kyoka, Koizumi Kyoko, etc.

Video: DVDrip + Extras

More info: *ttp://wiki.d-addicts.com/Shiritsu_Tantei_Hama_Mike


Download