Shinkon Monogatari

Shinkon Monogatari | 新婚物語 (1988)

Genre: romance, comedy

Episodes: 15

Broadcast period: 1988-Oct-08 to 1989-Jan-28

Cast: Sawaguchi Yasuko, Jinnai Takanori, Kobayashi Nanji

More info

Video: LQ/MQ, 512x384, mp4.


Download