Shin Mokuyou no Kaidan - Cyborg

Shin Mokuyou no Kaidan - Cyborg | 新・木曜の怪談 Cyborg (1996)

Genre: drama

Episodes: 6

Broadcast period: 1996-Oct-17 to 1996-Nov-21

Cast: Domoto Koichi, Takeuchi Yuko

More info

Video: LQ, 448x336, mp4.


Download