Seikimatsu no Uta

Seikimatsu no Uta

Title: 世紀末の詩, Seikimatsu no Uta, The Last Song

Genre: Human drama

Episodes: 11

Broadcast period: 1998-Oct-14 to 1998-Dec-23

Cast: Takenouchi Yutaka, Yamazaki Tsutomu, Sakai Maki, Kimura Yoshino, Hirosue Ryoko

Screenwriter: Nojima Shinji

More info


Download