Seija no Koushin

Seija no Koushin | 聖者の行進 (1998)

Title in English: When the Saints Go Marching In

Genre: drama

Episodes: 11

Broadcast period: 1998-Jan-09 to 1998-Mar-27

Cast: Ishida Issei, Sakai Noriko, Hirosue Ryoko, Ikariya Chosuke, Ando Masanobu

Screenwriter: Nojima Shinji

Video: DVDrip, Avi, DivX, 640х480, ~700 Mb per episode.

More info

BUY Seija no Koushin DVD


Download