Pure

Pure | ピュア (1996)

Genre: drama

Episodes: 11

Broadcast period: 1996-Jan-08 to 1996-Mar-18

Cast: Wakui Emi, Tsutsumi Shinichi, Takahashi Katsunori, Shinohara Ryoko, Fubuki Jun

More info

Video: DVDrip, 640x480, avi.

BUY Pure DVD Box


Download