Oshidori Ukyou Torimono Guruma

Oshidori Ukyou Torimono Guruma 1974

Genre: drama, action, jidaigeki

Episodes: 26

Broadcast period: from 1974-Apr-4 to 1974-Sep-26

Cast: Ota Hiroyuki, Nakamura Atsuo, Shimojyo Atomu, Maeda Gin

Video: DVDrip


Download