Oretachi no Kunshou

Oretachi no Kunshou / 俺たちの勲章 1975

Title: Oretachi no Kunsho / Our Medals / 俺たちの勲章

Genre: drama, detective, action

Episodes: 19

Broadcast period: 1975-Apr-02 to 1975-Sep-24

Cast: Matsuda Yusaku, Nakamura Masatoshi

Video: DVDrip

More info

BUY


Download