Nijiko no Bouken

Nijiko no Bouken | 虹子の冒険 1980

Title in English: Nijiko's Adventure

Genre: drama, romance, comedy

Episodes: 13

Broadcast period: from 1980-Dec-11 to 1981-Mar-12

Cast: Masako Natsume, Yukio Aoshima, Yuji Honma, Tanaka Yoshiko

Video: DVDrip

Live adaptation of manga "Ginza Kazoku" by Tsunoda Jirou about hostesses.

More info


Download