Netsuppoi no

Netsuppoi no! (1988)

Genre: medical, home comedy

Episodes: 11

Broadcast period: 1988-Apr-14 to 1988-Jul-07

Cast: Minamino Yoko, Kudo Shizuka, Murakami Hiroaki, Tokoro George, Kaji Meiko

More info

Video: MQ, 512x384, mp4.


Download