Nagasaki Hankacho

Nagasaki Hankacho | 長崎犯科帳 1975

Genre: drama, action, jidaigeki

Episodes: 26

Broadcast period: from 1975-Apr-6 to 1974-Sep-28

Cast: Kinnosuke Yorozuya, Shohei Hino, Miki Sugimoto, Kunie Tanaka, Hiroyuki Ohta, Katsutoshi Atarashi

Video: DVDrip

English subtitles (eps 1-3)

English subtitles (eps 4-26)

More info

BUY


Download