Mukashi no Otoko

Mukashi no Otoko | 昔の男 (2001)

Title in English: Ex-lover / To Love Again

Genre: romance

Episodes: 12

Broadcast period: 2001-Apr-13 to 2001-Jun-29

Cast: Fujiwara Norika, Osawa Takao, Abe Hiroshi

More info

Video: 720x396, avi.

With English softsubs!

BUY Mukashi no Otoko DVD Vol.1


Download