Mori Motonari

Mori Motonari | 毛利元就 (1997)

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 50

Broadcast period: 1997-Jan-05 to 1997-Dec-14

Cast: Nakamura Hashinosuke, Kamikawa Takaya, Tomita Yasuko

Video: 448x336, mp4

More info

The 36th NHK Taiga Drama.

BUY Mori Motonari Soshuhen DVD


Download