Mahiru no Tsuki

Mahiru no Tsuki | 真昼の月 (1996)

Titles in English: Mid-day Moon

Genre: drama, romance

Episodes: 12

Broadcast period: 1996-Jul-04 to 1996-Sep-19

Cast: Oda Yuji, Tokiwa Takako

More info

Video: 704x528, avi.

BUY Mahiru no Tsuki DVD Box


Download