Kyumei Byoto 24 Ji

Kyumei Byoto 24 Ji 3

Genre: Medical, human drama

Episodes: 11 + SP

Broadcast period: 2005-Jan-11 to 2005-Mar-22

Cast: Eguchi Yosuke, Matsushima Nanako, Kagawa Teruyuki, Oguri Shun, Oizumi Yo

Video: HQ DVD-rips (720X416).

More info


Download