Kiseki no Hito

Kiseki no Hito | 奇跡の人 (1998)

Genre: drama

Episodes: 10

Broadcast period: 1998-Oct-12 to 1998-Dec-14

Cast: Matsushita Yuki, Toda Naho, Toyohara Kosuke, Katsumura Masanobu

More info

Video: 448x336, mp4.

Korean hardsub!

BUY Kiseki no Hito DVD-BOX (Initial pressing only limited edition)


Download