Itsuwari no Hanazono

Itsuwari no Hanazono | 偽りの花園 (2006)

Title in English: The Garden of Lies

Genre: noon drama (hirudora)

Episodes: 65

Broadcast period: 2006-Apr-03 to 2006-Jun-30

Cast: Toyama Kyoko, Uehara Sakura

More info

Video: 704x396, avi

NOTE: some episodes are missing or incomplete!

BUY Itsuwari no Hanazono DVD Box Vol.2


Download