Ie Naki Ko

Ie Naki Ko 2 | 家なき子2 [1995]

Wednesday, 19 October 2011
Tags: | |
Ie Naki Ko 2 | 家なき子2 (1995)

Title in English: Child Without a Home 2

Genre: drama

Episodes: 13

Broadcast: from 1995-Apr-15 to 1995-Jul-08

Cast: Adachi Yumi, Domoto Koichi, Naito Takashi, Kawashima Naomi, Kusanagi Tsuyoshi

A second season of Ie Naki Ko drama.

Episodes 6 and 9 are of a different quality.

More info


Download

Ie Naki Ko ~ Minashi Ko Suzu no Kanashii Tabi 1994

Genre: drama

Release Date: December 17, 1994

Director: Hidenobu Hosono, Futoshi Ohira

Cast: Yumi Adachi, Koichi Domoto, Rumiko Koyanagi

Ie Naki Ko Movie which aired between Ie Naki Ko season 1 and season 2.

More info

Indonesian subs


Download

Ie Naki Ko [1994]

Wednesday, 17 August 2011
Tags: | |
Ie Naki Ko | 家なき子 1994

Title: Ie Naki Ko | Child Without a Home | 家なき子

Genre: drama

Episodes: 12

Broadcast: from 1994-Apr-16 to 1994-Jul-02

Cast: Adachi Yumi, Koyanagi Rumiko, Hosaka Naoki, Mizuno Maki

Video: VHS-rip

More info


Download