Hitotsu Yane no Shita

Hitotsu Yane no Shita | ひとつ屋根の下 (1993)

Titles in English: Under the Same Roof / Under One Roof / Our House

Genre: drama, romance

Episodes: 12

Broadcast period: 1993-Apr-12 to 1993-Jun-28

Cast: Eguchi Yosuke, Sakai Noriko, Fukuyama Masaharu, Ishida Issei

More info

Video: DVDrip, 640x480, avi.

English hardsub, SARS version

BUY Hitotsu Yane no Shita Complete Edition Blu-ray Box


Download

Hitotsu Yane no Shita 2 | Under the Same Roof 2 | ひとつ屋根の下 2

Title: Hitotsu Yane no Shita 2 | Under the Same Roof 2 | ひとつ屋根の下 2

Genre: drama

Episodes: 12 (2nd season)

Broadcast: from 1997-Apr-14 to 1997-Jun-30

Cast: Eguchi Yosuke, Fukuyama Masaharu, Sakai Noriko, Ishida Issei, Oji Megumi, Matsu Takako, Morita Go

1st season has English subtitles and is more widespread, so here is less known 2nd season of this classic Japanese drama.

More info


Download