Hitogoroshi

Hitogoroshi [1976]

Wednesday, 20 July 2011
Tags: | | | |
Hitogoroshi / ひとごろし 1976

Title: Hitogoroshi / Murderer / ひとごろし

Genre: comedy

Release Date: 16 october 1976

Director: Osu Sai

Cast: Matsuda Yusaku, Tamba Tetsuro, Takahashi Yoko, Igarashi Jyunko

Video: DVD-rip

More info

BUY


Download