Dokuhime to Watashi

Dokuhime to Watashi | 毒姫とわたし (2011)

Genre: noon drama (hirudora)

Episodes: 39

Broadcast period: 2011-Sep-05 to 2011-Oct-28

Cast: Sakurai Atsuko, Kurokawa Mei

More info

Video: LQ, 320x173, flv

NOTE: episodes 11, 34, 39 are missing!!!


BUY Dokuhime to Watashi DVD Box


Download