Danjo Shichinin Aki Monogatari

Danjo Shichinin Aki Monogatari | 男女7人秋物語 1987

Title in English: The Autumn Story Of Seven Men And Women

Genre: romance, comedy, drama

Episodes: 11

Broadcast period: from 09 Oct, 1987 to 18 Dec, 1987

Cast: Akashiya Sanma, Otake Shinobu, Asou Yumi

Video: DVDrip + bonuses

More info

Related Shows: Danjo Shichinin Natsu Monogatari

BUY Danjo Shichinin Aki Monogatari DVD


Download