Akuma no Kiss

Akuma no Kiss [1993]

Tuesday, 12 April 2011
Tags: | |
Akuma no Kiss

Genre: Human drama

Episodes: 12

Broadcast period: 1993-Jul-07 to 1993-Sep-22

Cast: Okuyama Yoshie, Fukatsu Eri, Tokiwa Takako, Emoto Akira, Otsuru Gitan, Nishijima Hidetoshi

More info: *ttp://wiki.d-addicts.com/Akuma_no_Kiss


Download