Aitsu to Watashi

Aitsu to Watashi | あいつと私 (1967)

Genre: romance, comedy

Episodes: 18

Broadcast period: 1967-Feb-13 to 1967-Jul-03

Cast: Matsubara Chieko, Kawaguchi Wataru

More info

Video: HQ, 640x480, mkv

BUY Aitsu to Watashi Movie DVD


Download