Ai Kotoba wa Yuuki

Ai Kotoba wa Yuuki

Episodes: 11

Broadcast period: 2000-Jul-06 to 2000-Sep-14

Screenwriter: Mitani Koki

Cast: Yakusho Koji, Katori Shingo, Suzuki Kyoka, Terao Akira

DVD-rip, mp4, h264

With English subtitles

More info: *ttp://wiki.d-addicts.com/Ai_Kotoba_wa_Yuki


Download