29-sai no Christmas

29-sai no christmas

Title in English: 29 years old Christmas

Genre: Romance

Episodes: 10

Broadcast period: 1994-Oct-20 to 1994-Dec-22

Cast: Yamaguchi Tomoko, Yanagiba Toshiro, Matsushita Yuki, Nakamura Toru, Mizuno Maki

More info


Download