*jidaigeki

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1964) Season 8

Also known as: The Samurai, Phantom Ninja (8th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 14

Broadcast period: 1964-Jul-5 to 1964-Oct-4

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv

English hardsub.

Season 8 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1964) Season 7

Also known as: The Samurai, Ninja Terror (7th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1964-Apr-5 to 1964-Jun-28

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv

English hardsub.

Season 7 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1964) Season 6

Also known as: The Samurai, Fuma Ninja Continued (6th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1964-Jan-5 to 1964-Mar-29

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv

English hardsub.

Season 6 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1963) Season 5

Also known as: The Samurai, Fuma Ninja (5th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1963-Oct-6 to 1963-Dec-29

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv,

English hardsub.

Season 5 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1963) Season 4

Also known as: The Samurai, Black Ninja (4th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1963-Jul-7 to 1963-Oct-29

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv,

English hardsub.

Season 4 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1963) Season 3

Also known as: The Samurai, Iga Ninja (3rd season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1963-Apr-7 to 1963-Jun-30

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv,

English hardsub.

Season 3 out of 10.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1963) Season 2

Also known as: The Samurai, Koga Ninja (2nd season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1963-Jan-6 to 1963-Mar-31

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 690x572, mkv,

English hardsub.

Season 2 out of 10. To be continued...


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1962) Season 1

Also known as: The Samurai, Spy Swordsman (1st season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1962-Oct-7 to 1962-Dec-30

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 690x564, mkv,

English hardsub.

Season 1 out of 10.Download

Tokugawa Buraichou | 徳川無頼帳 (1992)

Genre: jidaigeki

Episodes: 22

Broadcast period: 1992-Apr-14 to 1992-Sep-29

Cast: Sonny Chiba, Saijo Hideki , Narita Kazumi, Hana Hajime

More info

Video: VHSrip, 694x480, mkv,

English hardsub.Download

Sanada Taiheiki | 真田太平記 (1985)

Also known as: Saga Of The Sanada Clan

Genre: jidaigeki

Episodes: 45

Broadcast period: 1985-Apr-03 to 1986-Mar-09

Cast: Watase Tsunehiko, Kusakari Masao, Tanba Tetsuro

More info

Video: DVDrip, 708x482, mkv,

English subtitles.


Download