*jidaigeki

Hideyoshi | 秀吉 (1996)

Wednesday, 20 December 2017
Tags: | | |

Hideyoshi | 秀吉 (1996)

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 49

Broadcast period: 1997-Jan-05 to 1997-Dec-14

Cast: Naoto Takenaka, Yasuko Sawaguchi, Masanobu Takashima, Hidekazu Akai

Video: VHS-Rip, 640x480, 720x480, avi

More info

The 35th NHK Taiga Drama.

BUY Hideyoshi (TV Drama) Complete Edition First Collection DVD


Download

Mori Motonari | 毛利元就 (1997)

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 50

Broadcast period: 1997-Jan-05 to 1997-Dec-14

Cast: Nakamura Hashinosuke, Kamikawa Takaya, Tomita Yasuko

Video: 448x336, mp4

More info

The 36th NHK Taiga Drama.

BUY Mori Motonari Soshuhen DVD


Download

Sorekara no Musashi | それからの武蔵 (1981)

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1981-Jan-02

Cast: Sakai Wakako, Meiko Kaji, Kinnosuke Nakamura

Video: DVDrip, 640x480, avi.

BUY Sorekara no Musashi DVD-BOX


Download

Sorekara no Musashi | それからの武蔵 (1996)

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1996-Jan-02

Cast: Kinya Kitaoji, Yuko Kotegawa

Video: 624x480, avi.

With English hardsub!


Download

Ryouma ga Yuku | 竜馬がゆく (1997)

Genre: jidaigeki, drama, tanpatsu

Episodes: 1

Broadcast period: 1997-Jan-01

Cast: Kamikawa Takaya, Sawaguchi Yasuko, Tsuruta Mayu, Matsu Takako, Nagase Tomoya

Video: DVDrip, 640x480, avi

More info

With English softsub!


Download

Shin Hanshichi Torimonocho | 新・半七捕物帳 (1997)

Genre: jidaigeki, drama, detective

Episodes: 18

Broadcast period: 1997-Apr-04 to 1997-Aug-01

Cast: Sanada Hiroyuki, Makise Riho, Ato Kai

Video: DVDrip, 640x480, mkv

More info

With English hardsub!


Download

Tokugawa Bugei Cho Yagyu Sandai No Ken | 徳川武芸帳 柳生三代の剣 (1993)

Title in English: Three Generations of the Yagyu Sword

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1993

Cast: Matsumoto Koshiro, Kuroki Hitomi, Arima Ineko, Hira Mikijiro, Tsugawa Masahiko

Video: DVDrip, 720x544, avi.

With English subtitles!


Download

Takeda Shingen | 武田信玄 (1988)

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 50

Broadcast period: 1988-Jan-10 to 1988-Dec-18

Cast: Nakai Kiichi, Konno Misako, Nishida Toshiyuki, Ikegami Kimiko

Video: DVDrip, 706x541, mkv

More info

With English subtitles!

The 26th NHK Taiga Drama.

BUY Shingen Takeda Complete Edition 1st DVD Set.


Download

Dai Chushingura | 大忠臣蔵 (1971)

Title in English: Epic Chushigura

Genre: jidaigeki, action

Episodes: 52

Broadcast period: 1971-Jan-5 to 1971-Dec-28

Cast: Mifune Toshiro, Amachi Shigeru, Tanba Tetsuro

More info

Video: DVDrip, 680x454 , mkv,

English hardsub.


Download

Onmitsu Kenshi | 隠密剣士 (1965) Season 10

Also known as: The Samurai, Contest of Death (10th season)

Genre: jidaigeki

Episodes: 10

Broadcast period: 1965-Jan-3 to 1965-Mar-28

Cast: Ose Koichi, Fuyukichi Maki

More info

Video: 696x572, mkv

English hardsub.

Season 10 out of 10.


Download