If you want to support the project, please turn off the AdBlock for this site.

*english subtitles

Zoku Hoshi no Kinka | 續。星の金貨 (1996)

Title in English: Heaven's Coins 2

Genre: romance, drama, medical

Episodes: 12

Broadcast period: 1996-10-09 to 1996-12-25

Cast: Sakai Noriko, Osawa Takao, Takenouchi Yutaka, Hosokawa Naomi

More info

Video: MQ, 512x384, avi.

With English hardsub!


Download

Mukashi no Otoko | 昔の男 (2001)

Title in English: Ex-lover / To Love Again

Genre: romance

Episodes: 12

Broadcast period: 2001-Apr-13 to 2001-Jun-29

Cast: Fujiwara Norika, Osawa Takao, Abe Hiroshi

More info

Video: 720x396, avi.

With English softsubs!

BUY Mukashi no Otoko DVD Vol.1


Download

Hoshi No Kinka | 星の金貨 (1995)

Title in English: Heaven's Coins

Genre: romance, drama, medical

Episodes: 12

Broadcast period: 1995-Apr-12 to 1995-Jul-12

Cast: Sakai Noriko, Osawa Takao, Takenouchi Yutaka, Hosokawa Naomi

More info

Video: MQ, 512x384, avi.

With English hardsub!


Download

Sorekara no Musashi | それからの武蔵 (1996)

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1996-Jan-02

Cast: Kinya Kitaoji, Yuko Kotegawa

Video: 624x480, avi.

With English hardsub!


Download

Ryouma ga Yuku | 竜馬がゆく (1997)

Genre: jidaigeki, drama, tanpatsu

Episodes: 1

Broadcast period: 1997-Jan-01

Cast: Kamikawa Takaya, Sawaguchi Yasuko, Tsuruta Mayu, Matsu Takako, Nagase Tomoya

Video: DVDrip, 640x480, avi

More info

With English softsub!


Download

Konna Koi no Hanashi | こんな恋のはなし (1997)

Genre: romance, drama

Episodes: 12

Broadcast period: 1997-Jul-03 to 1997-Sep-18

Cast: Sanada Hiroyuki, Tamaki Koji, Matsushima Nanako

More info

Video: MQ, 512x384, avi.

With English hardsub!


Download

Shin Hanshichi Torimonocho | 新・半七捕物帳 (1997)

Genre: jidaigeki, drama, detective

Episodes: 18

Broadcast period: 1997-Apr-04 to 1997-Aug-01

Cast: Sanada Hiroyuki, Makise Riho, Ato Kai

Video: DVDrip, 640x480, mkv

More info

With English hardsub!


Download

Long Vacation | ロングバケーション (1996)

Genre: romance, drama, comedy

Episodes: 11

Broadcast period: 1996-Apr-15 to 1996-Jun-24

Cast: Kimura Takuya, Yamaguchi Tomoko, Takenouchi Yutaka, Inamori Izumi, Matsu Takako

More info

Video: DVDrip, 640x480, avi

With English subtitles! (jtv hardsub)

BUY Long Vacation DVD-BOX


Download

Hakusen Nagashi | 白線流し (1996)

Genre: romance, drama

Episodes: 11

Broadcast period: 1996-Jan-11 to 1996-Mar-21

Cast: Nagase Tomoya, Sakai Miki, Kyono Kotomi, Kashiwabara Takashi

More info

Video: MQ, 512x384, avi

With English subtitles! (softsub (eps 1-2) and hardsub (eps 3-11))

BUY Hakusen nagashi DVD-BOX


Download

Tokugawa Bugei Cho Yagyu Sandai No Ken | 徳川武芸帳 柳生三代の剣 (1993)

Title in English: Three Generations of the Yagyu Sword

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1993

Cast: Matsumoto Koshiro, Kuroki Hitomi, Arima Ineko, Hira Mikijiro, Tsugawa Masahiko

Video: DVDrip, 720x544, avi.

With English subtitles!


Download