*1980-89

Papa ga Watashi de Watashi ga Papa de | パパが私で私がパパで (1989)

Genre: comedy, family

Episodes: 6

Broadcast period: 1989-Jan-01 to 1989-Jan-12

Cast: Onodera Akira, Mita Hiroko

More info

Video: DVD-rip, 640x480, mkv.


Download

Waka Okusama wa Udemakuri | 若奥様は腕まくり! (1988)

Genre: comedy, family

Episodes: 12

Broadcast period: 1988-Jul-8 to 1988-Sep-23

Cast: Nakayama Miho, Mitamura Kunihiko

More info

Video: DVD-rip, 640x480, mp4.

BUY Waka Okusama wa Udemakuri DVD-Box


Download

Mismatch (1988)

Genre: comedy, romance

Episodes: 1

Broadcast period: 1988-Dec-20

Cast: Nakayama Miho, Kudo Shizuka

More info

Video: MQ, 480x360, mp4.


Download

Netsuppoi no! (1988)

Genre: medical, home comedy

Episodes: 11

Broadcast period: 1988-Apr-14 to 1988-Jul-07

Cast: Minamino Yoko, Kudo Shizuka, Murakami Hiroaki, Tokoro George, Kaji Meiko

More info

Video: MQ, 512x384, mp4.


Download

Sorekara no Musashi | それからの武蔵 (1981)

Genre: drama, jidaigeki

Episodes: 13

Broadcast period: 1981-Jan-02

Cast: Sakai Wakako, Meiko Kaji, Kinnosuke Nakamura

Video: DVDrip, 640x480, avi.

BUY Sorekara no Musashi DVD-BOX


Download

Kimi no Hitomi wo Taihosuru! | 君の瞳をタイホする! (1988)

Genre: romance, comedy

Episodes: 12

Broadcast period: 1988-Jan-04 to 1988-Mar-21

Cast: Jinnai Takanori, Mikami Hiroshi, Yanagiba Toshiro, Asano Yuko, Kudo Shizuka

More info

Video: MQ, 640x480, mp4.

BUY Kimi no Hitomi wo Taihosuru! DVD-BOX


Download

Shinkon Monogatari | 新婚物語 (1988)

Genre: romance, comedy

Episodes: 15

Broadcast period: 1988-Oct-08 to 1989-Jan-28

Cast: Sawaguchi Yasuko, Jinnai Takanori, Kobayashi Nanji

More info

Video: LQ/MQ, 512x384, mp4.


Download

Takeda Shingen | 武田信玄 (1988)

Genre: taiga, jidaigeki, drama

Episodes: 50

Broadcast period: 1988-Jan-10 to 1988-Dec-18

Cast: Nakai Kiichi, Konno Misako, Nishida Toshiyuki, Ikegami Kimiko

Video: DVDrip, 706x541, mkv

More info

With English subtitles!

The 26th NHK Taiga Drama.

BUY Shingen Takeda Complete Edition 1st DVD Set.


Download

Papa wa Nenjuu Kurou Suru | パパは年中苦労する (1988)

Title in English: Daddy is Always in Trouble

Genre: family drama

Episodes: 13

Broadcast period: 1988-Apr-08 to 1988-Jul-01

Cast: Tamura Masakazu, Asano Atsuko, Tokoro George

More info

Video: LQ, 480x360, mp4.


Download

Sanada Taiheiki | 真田太平記 (1985)

Also known as: Saga Of The Sanada Clan

Genre: jidaigeki

Episodes: 45

Broadcast period: 1985-Apr-03 to 1986-Mar-09

Cast: Watase Tsunehiko, Kusakari Masao, Tanba Tetsuro

More info

Video: DVDrip, 708x482, mkv,

English subtitles.


Download